OFERTA PRACOWNI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH


Wykonujemy badania:


1. Kierowców zawodowych oraz osób kierujących pojazdami w celach służbowych

kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) i prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawicieli handlowych)

kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)

kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem


2.Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji:
- kierowców skierowanych na badania przez Policję/Prezydenta Miasta/Starostę w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
- osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
- sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni kierujących, skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
- osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami


3.Operatorów maszyn i innych pracowników, od których wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa:
- operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innych maszyn, których obsługa wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych
- osób pracujących na wysokości
- osób pracujących na stanowiskach górniczych

Badania przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Kończą się szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.